N

Fri frakt över 700kr i Sverige och 150 euro utomlands

N

Använd koden H20 för 15% rabatt på allt

Integritetspolicy

I denna Privacy Notice beskriver vi vilka policyer och tillvägagångssätt vi använder när vi samlar in dina personuppgifter samt berättar vilka rättigheter du har. Vi tar din integritet på största allvar och kommer att uppdatera denna Privacy Notice med jämna mellanrum då vi antar nya sätt att behandla personuppgifter eller använder oss av nya integritetspolicyer.

 

Sammanfattning

 • Den här webbplatsen drivs av Nordflora AB, org. nr. 559444-6519 (“Nordflora”, “vi”, “oss”), ett företag som lyder under svensk lag och som har sitt huvudsakliga säte på Slottsgatan 116, 602 22 Norrköping, Sverige.
 • Genom den här webbplatsen kan du lära dig mer om våra produkter och tjänster, prenumerera på våra nyhetsbrev samt få reda på vad vi på Nordflora gör och brinner för.
 • Du kommer att få tillgång till större delen av webbplatsen utan att registrera dig med dina personuppgifter hos Nordflora. Vi använder dock cookies, vilket ger oss tillgång till vissa av dina personuppgifter.
 • Om du har några frågor eller funderingar vänligen kontakta oss på info@nordflora.se.

 

Innehållsförteckning

 1. Introduktion
 2. Våra principer
 3. Personuppgifter vi samlar in
 4. Hur och varför vi använder dina uppgifter
 5. När och hur vi delar information med andra
 6. Dina rättigheter som registrerad
 7. Dina uppgifters säkerhet
 8. Datalagring och lagringstid
 9. Undantag
 10. Övriga tjänster
 11. Ändringar och uppdateringar av denna Privacy Notice
 12. Frågor, funderingar eller klagomål

1. Introduktion

Välkommen till Nordflora.se! Den här webbplatsen drivs av Nordflora AB, org. nr. 559444-6519 (“Nordflora”, “vi”, “oss”), ett företag som lyder under svensk lag och som har sitt huvudsakliga säte på Slottsgatan 116, 602 22 Norrköping, Sverige.

I denna Privacy Notice beskriver vi vilka policyer och tillvägagångssätt vi använder när vi samlar in dina personuppgifter samt berättar vilka rättigheter du har när du visar vår webbplats eller använder vissa funktioner på sidan. Vänligen observera att några av våra sajter innehåller länkar till produkter från tredjepart som kan ha personuppgiftspolicyer som skiljer sig från vår. Om du anger dina uppgifter i någon av dessa produkter kommer din information att behandlas enligt deras respektive Privacy policy.Vi förstår och tar ansvar för att integritetsskydd är ett löpande ansvar. Vi kommer därför att uppdatera denna Privay Notice med jämna mellanrum när vi inför nya tillvägagångsätt för behandling av personuppgifter eller antar nya privacy policyer.

2. Våra principer

Vi gör vårt bästa för att skydda din integritet genom att använda säkerhetsteknologi på lämpligt sätt. Det betyder att:

 • Vi ser till att använda oss av rätt säkerhetsåtgärder för att skydda din information; och
 • Vi ser till att när vi ber ett annat företag att tillhandahålla en tjänst åt oss så använder de lämpliga säkerhetsåtgärder.
 • Vi kommer att respektera din integritet. Du kommer endast att få marknadsföring (via mejl, post, SMS eller telefon) från oss.
 • Vi kommer att säkerställa att det är tydligt att du kan göra egna val när det gäller vår marknadsföring till dig. Du kommer, exempelvis, alltid att ha alternativet att välja bort direkt marknadsföring från oss.
 • Vi kommer endast att samla in och använda uppgifter om dig som individuell besökare om vi har din tillåtelse eller om vi har skäliga, affärsmässiga anledningar, som exempelvis i marknadsföringssyfte.
 • Vi kommer att vara tydliga och transparenta gällande vilka uppgifter som vi samlar in och hur vi använder dem.
 • Vi kommer endast att använda din personliga information för de ändamål som de har samlats in för och vi kommer att se till att de raderas på ett säkert sätt.

3. Personuppgifter vi samlar in

3.1 Insamling av personuppgifter

Nordflora samlar in uppgifter om webbplatsens besökare. Vi säljer inte vidare personuppgifter till någon och delar dem endast med tredjepart som underlättar leveranser av våra produkter och tjänster. För ytterligare information se avsnitt 5.

3.2 Uppgifter som du lämnar till oss

När du använder vissa av webbplatsens funktioner ger du oss tillgång till uppgifter direkt, t.ex. om du beställer en årsredovisning eller prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi att fråga om din e-postadress. Om du skickar in en jobbansökan kommer vi att be dig om ytterligare information, som ditt namn, kontaktuppgifter, och när det krävs, tidigare arbetslivserfarenhet och utbildning. 

3.3 Personuppgifter vi samlar in när du besöker vår webbplats – användning av kakor (cookies)

När du besöker vår webbplats samlar vi in viss information om dig för de ändamål som beskrivs under avsnitt 4.

Liksom många andra webbplatser samlar Nordflora.se in viss information automatiskt och lagrar den i loggfiler för att generera statistik och mäta aktiviteten på sidan. Den här informationen kan inkludera IP-adresser, webbfyrar, region eller allmän plats för din dator eller enhet, webbläsare, operativsystem och annan användningsinformation, inklusive historik över vilka sidor du visar.

3.4 Din korrespondens med Nordflora Om du kontaktar oss via mejl, telefon eller någon annan form av kommunikation kan vi behålla sådan korrespondens och informationen den innehåller (som namn, ärende, plats och personlig information du tillhandahåller i textform). Vi kommer att använda den för att besvara dina frågor; för att meddela dig om publiceringar eller andra tjänster; eller för att registrera ditt klagomål, fråga, önskemål eller dylikt. Om du önskar att Nordflora AB ”raderar” dina personuppgifter eller slutar kommunicera med dig på annat sätt är du alltid välkommen att kontakta oss på info@nordflora.se

4. Hur och varför vi använder dina uppgifter

4.1 Vi använder dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan.4.2 Hantera prenumerationer. När du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller beställer en rapport kommer vi att be dig om din e-postadress för att kunna bistå med de tjänster och produkter som du önskar.

Rättslig grund: Vi använder dina personuppgifter som nödvändigt för att hantera dina prenumerationer (berättigat intresse) och följer Marknadsföringslagen med hänsyn till samtycke alternativt etablerad kundrelation.4.3 Statistik, analyser och tjänsteförbättringar: Vi samlar in och lagrar IP-adresser, enhetsplats, webbläsare, operativsystem och annan information om användning av webbplatsen för att hjälpa oss utforma sajten för att bättre passa dina behov. Vi kan också använda din IP-adress för att hjälpa till att diagnostisera serverproblem och att administrera vår webbplats, analysera trender, följa besökarnas aktiviteter och samla demografisk information som hjälper oss att identifiera besökarpreferenser. För statistiska ändamål lagrar vi information om hur många individuella besökare vår webbplats har och hur ofta dessa individuella användare besöker vår webbplats. Vi samlar in och lagrar den här informationen för att bättre förstå våra kunders behov och intressen, så att vi kan utveckla och förbättra våra tjänster. För mer information om hur vi använder cookies, vänligen läs vår Cookie Policy.

Rättslig grund: Vi genomför den här hanteringen då det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att förbättra våra tjänster och för att utveckla vårt företag. Vi förlitar oss på ditt samtycke till användningen av kakor (cookies) under ePrivacy-direktivet som lämpligt.4.4 Visa dig relevant marknadsföring när du besöker vår webbplats. När du besöker våra sajter kan vi lagra vissa kakor (cookies) för att analysera dina webbläsningspreferenser så att vi kan visa dig relevant marknadsföring när du kommer tillbaka till vår sajt. Det betyder att vi lagrar information om vad vi tror att du är intresserad av och anpassar marknadsföringen du ser när du besöker vår webbplats därefter. För mer information om exakt vilken typ av kakor vi använder, vilken typ av information de samlar in, varför de samlar in den här informationen och hur du kan hantera, avaktivera eller radera kakor, vänligen besök vår Cookie Policy.

Rättslig grund: Vi genomför den här hanteringen till den grad det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att förstå våra besökare och ge dem personligt och relevant innehåll och erbjudanden. Som lämpligt ber vi även om ditt samtyckte för att använda kakor under ePrivacy-direktivet.4.6 Säkerhet: Vi använder information om besökare för att skydda våra produkters, tjänsters och kunders säkerhet, för att upptäcka och förebygga bedrägerier och för att lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

Rättslig grund: Vi genomför den här hanteringen eftersom det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att skydda våra system och tjänster.4.7 Kundtjänst/Kommunikation med dig: Som ovan beskrivet under avsnitt 3, lagras viss information som du delar med oss när du kontaktar oss och behandlas för att kunna hantera ditt ärende hos oss och hantera eventuella reklamationer.

Rättslig grund: Den här hanteringen genomförs för att svara på dina förfrågningar och fullfölja våra avtalsmässiga och rättsliga skyldigheter.4.8 Betaltjänster som tillhandahålls av tredjepart: Om du väljer att betala ditt köp vid ett senare tillfälle mot faktura kommer vi att använda och överföra dina uppgifter till den valda betalleverantören. Vårt syfte är att överföra vårt anspråk och fullfölja köpet med dig. Observera att villkoren och integritetspolicyer hos sådana betaltjänster gäller för användning av dina personuppgifter och hantering av din betalning.

Rättslig grund: Den här hanteringen genomförs för att förse dig med de produkter du har köpt och att uppfylla vårt kontrakt med dig.4.9 Övriga ändamål: Om vi avser att använda några personuppgifter på något vis som inte överensstämmer med denna Privacy Notice kommer du att bli informerad om sådan avsedd användning innan eller när dina uppgifter samlas in, eller så kommer vi att be om ditt samtycke efter att insamling skett men innan sådan användning sker.

5. När och hur vi delar information med andra

5.1 Vi delar dina uppgifter när det är nödvändigt för att avsluta en transaktion eller för att uppfylla ett kontrakt, eller när vi har berättigade affärssyften för det. Om du väljer att betala senare mot faktura kommer vi att dela dina personuppgifter med vår betaltjänstleverantör.5.2 För att kunna hantera din prenumeration, eller webbplatsfunktioner, kan vi lämna ut dina uppgifter till våra affiliates och servicepartners (d.v.s. företag som vi anställt för att erbjuda kundtjänst, hjälpa till att skydda och säkra våra system, eller hjälpa oss att administrera våra nyhetsbrev eller rapporter) som har anförtrotts att behandla dina uppgifter åt oss och enligt våra instruktioner, denna Privacy Notice och andra lämpliga åtgärder för integritets- och dataskydd. Vi kommer också att dela dina uppgifter med våra servicepartners om du recenserar en produkt du köpt från oss eller din kontakt med oss.

5.3 Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till tredjepart om vi har goda skäl att tro att tillgång, användning, lagring eller utlämning av sådan information rimligtvis är nödvändig för att:

 • följa ett domstolsbeslut, regeringsbeslut eller annan rättslig skyldighet,
 • upprätthålla eller applicera våra avtal,
 • hantera och behålla våra produkters säkerhet, inklusive förebygga eller stoppa en attack mot våra datasystem eller nätverk, och
 • skydda Nordfloras, våra kunders, franchisetagares eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Vänligen notera att villkor och integritetspolicyer för sådana tredjeparts tjänsteleverantörer kommer att gälla för användningen av dina personuppgifter när din förfrågan behandlas.

6. Dina rättigheter som registrerad

Allmän information

6.1 Nordflora följer EU:s gällande dataskyddslagar, vilka inkluderar följande rättigheter:

 • Du kan begära tillgång till ett registerutdrag (enligt lag) och du har rätt till information om hanteringen samt åtkomst till en kopia av dina uppgifter, begära ett de korrigeras och, under vissa omständigheter, att dina uppgifter raderas.
 • Du har rätt att begära begränsningar och att invända mot hanteringen av dina personuppgifter som baseras på vårt berättigade intresse.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet, i Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten som bevakar hur vi som företag följer relevant dataskyddslagstiftning.
 • Om behandlingen av personuppgifter grundas på ditt samtycke har du rätt att ta tillbaka ditt samtycke för framtida personuppgiftsbehandling närsomhelst.
 • Du har rätt att begära att vi lämnar ut dina uppgifter till annan organisation som ansvarar för att behandla dina personuppgifter (controller) i fall där vår rätt att behandla dina uppgifter antingen grundas på ditt samtycke eller uppfyllandet av ett avtal med dig.

6.2 Du kommer att ha rimlig tillgång till dina uppgifter utan extra kostnad om du begär det via info@nordflora.se. Om vi inte kan förse dig med detta inom en rimlig tidsram kommer vi att ge dig ett datum när informationen kan ges. Om sådan åtkomst nekas kommer vi förklara varför för dig.

6.3 När vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att göra det tillsammans med våra affiliates för att erbjuda webbplatsens funktioner, driva vår verksamhet, möta våra avtalsmässiga och rättsliga skyldigheter, skydda våra system och kunder, eller möta de berättigade intressen som beskrivs i detalj under avsnitten ”Hur och varför vi använder dina uppgifter” och ”När och hur vi delar information med andra” ovan. När vi överför personuppgifter från EU-länderna gör vi det baserat på flera rättsliga grunder som beskrivs i avsnittet ”Datalagring och lagringstid”.

6.4 I vilken omfattning använder vi automatiserat, individuellt beslutsfattande (inklusive profilering)?

I regel fattar vi inga beslut baserat på automatiska processer eller profilering som kan ha rättsliga följder för dig i enlighet med artikel 22 GDPR. Om vi skulle använda sådana procedurer i framtiden, från fall till fall, kommer vi att informera dig separat och be om ditt samtycke innan vi använder dina uppgifter på ett sådant sätt till den grad det krävs enligt lag.

6.5 Information om din rätt att invända under artikel 21 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

 • Rätten att invända mot hantering som grundas på våra berättigade intressen.Du har rätt att invända mot hanteringen av personuppgifter som baseras på artikel 6 (1) GDPR (laglig behandling av personuppgifter) på grunder relaterade till din specifika situation närsomhelst; det innefattar all profilering baserad på de bestämmelser som ryms inom artikel 4 (4) GDPR. Om du gör en invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa övertygande rättsliga grunder för hanteringen som överskrider dina intressen, rättigheter och frihet, eller om hanteringen avser fastställande, utövning eller försvar av rättsliga anspråk.Om du väljer att avstå från att få intressebaserad reklam betyder det inte att du inte längre kommer att se annonser på våra webbplatser, utan annonserna du ser kommer inte vara anpassade efter dig och därför inte vara lika relevanta. Se mer under avsnittet ”Dina rättigheter som registrerad” nedan.
 • Rätten att invända mot uppgiftshantering för marknadsföringssyften.I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för direkta marknadsföringssyften. Du har rätt att invända närsomhelst mot att dina personuppgifter används för sådan marknadsföring, vilket innefattar profilering till den grad som det relaterar till sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot hantering för marknadsföringssyften kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål. Det finns inga formella krav för att göra en invändning; om möjligt ska de riktas till info@nordflora.se

7. Dina uppgifters säkerhet

7.1 För att hjälpa till att skydda integriteten hos dina uppgifter och personligt identifierbar information som du överför genom att använda vår webbplats har vi fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar regelbundet vår säkerhetsteknologi.7.2 Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda som behöver känna till informationen för att kunna erbjuda dig tjänster eller för att administrera våra system. Vi utbildar våra anställda om vikten av sekretess, integritet och säkerhet.

7.3 Vi förpliktigar oss att genomföra lämpliga åtgärder för att driva igenom våra anställdas integritetsansvar.

8. Datalagring och lagringstid

8.1 Personuppgifter som hanteras av Nordflora lagras och behandlas i den region där du är bosatt, i Sverige eller i andra europeiska länder där Nordflora, dess affiliates, filialer, partners eller leverantör är aktiva. Vi tar steg för att säkerställa att den information vi samlar in enligt denna Privacy Notice behandlas i enlighet med bestämmelserna i densamma samt att berörda lagar följs där informationen finns tillgänglig.

8.2 Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredjeland, d.v.s. länder utanför EU/EEA kommer vi att gå in i överenskommelser och vidta andra åtgärder enligt de rättsliga krav som finns.

8.3 Nordflora behåller personuppgifter så länge det är nödvändigt.8.4 Kriterier som bestämmer hur länge vi lagrar dina personuppgifter kan vara:

 • Hur länge behövs personuppgifterna för att vi ska kunna förse dig med funktionerna på vår webbplats?Det innefattar, bland annat, att underhålla och förbättra webbplatsen, hantera dina prenumerationer eller andra avtal som vi har med dig, skydda våra system och administrera nödvändig affärs- och bokföringsinformation. Det här är den allmänna regeln som ligger till grund for uträkningen av de flesta lagringsperioderna.
 • Gäller det personuppgifter som anses vara känsliga?I dessa fall är lagringsperioden vanligtvis kortare.Har du, som registrerad, gett samtycke till en utökad lagringsperiod?I dessa fall lagrar vi uppgifterna längre med ditt samtycke.Har vi rättsliga, avtalsmässiga eller liknande skyldigheter att lagra uppgifterna?Det kan exempelvis handla om tvingande lagstiftning om lagring av information, så som i bokföringssyfte, statliga bestämmelser att lagra uppgifter som är relevanta för undersökningar eller uppgifter som måste behållas för att lösa eventuella tvister.

8.5 För mer information om var och hur länge dina personuppgifter lagras och för mer information om dina rättigheter gällande radering och portabilitet, vänligen kontakta Nordflora integritetsteam på info@nordflora.se

9. Undantag

9.1 Aggregerade personuppgifter

Aggregerade uppgifter samlas in och behandlas för att följa och utvärdera användartrender på webbplatsen. Det betyder att information om dina handlingar på vår webbplats samlas in och sedan anonymiseras på ett sätt som innebär att vi inte längre kan härleda informationen till dig. Vi använder de här anonyma uppgifterna om hur våra användare använder vår webbplats och våra tjänster för statistik, förbättring av tjänster och produktutveckling. Uppgifterna kommer att vara helt anonyma och består inte av några personuppgifter. De kan därför lagras under en längre period än dina personuppgifter.Anonymisering betyder att uppgifter som har varit personlig information skalas av allt som kan länka dem till en individ, samt skärs av från allt som i framtiden skulle kunna göra det möjligt att härleda dem till en individ. Den här avpersonifieringen av uppgifter går ett steg längre än pseudonymisering, vilket betyder att viss information avskiljs för att göra det svårare att identifiera en individ med hjälp av uppgifterna.

9.2 Tredjepartslänkar:Denna Privacy Notice gäller inte för personuppgifter som du ger till andra användare genom webbplatsen eller på andra sätt. Tredjepartslänkar som du klickar på vår webbplats kan lyda under dessa tredjeparters integritetspolicyer, villkor eller andra regler. Se till att du läser respektive integritetsinformation för varje tredjepart vilkas länkar du klickar på för att hålla dig uppdaterad om hur dina personuppgifter behandlas.9.3 Barn:
Nordflora samlar inte veterligen in personuppgifter från barn under tretton (13) år. Om du är under 13 år ber vi dig att inte lämna några personuppgifter genom vår webbplats. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och att instruera sina barn att aldrig ge ut personuppgifter via webbplatsen utan tillåtelse från förälder/vårdnadshavare. Om du har anledning att tro att ett barn under 13 år har lämnat personuppgifter till oss via webbplatsen, var god mejla oss på info@nordflora.se så kommer vi att försöka radera alla sådana uppgifter från våra databaser.

10. Övriga tjänster

10.1 BetaltjänstleverantörerVi erbjuder dig ytterligare betallösningar genom betaltjänster från tredjepart. Du kan använda den här betalmetoden när köper produkter online. Vi samlar in dina personuppgifter med syfte att överföra vår betalningsindrivning till betaltjänstleverantören. Vi samlar in dina personuppgifter, så som namn, e-postadress, telefonnummer, adress, personnummer och information om din beställning. Vår rättsliga grund för insamling av dina personuppgifter är för att det krävs för att uppfylla ett avtal.Genom betaltjänstleverantören kan du betala senare mot faktura. Betaltjänstleverantören erbjuder dig att betala inom ett visst antal dagar, eller att dela upp betalningen.Qliro AB är en betaltjänstleverantör som du kan välja som betalmetod när handlar hos oss. Om du väljer Qliro som betalmetod kommer vi att överföra de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra din beställning, som namn, e-postadress, personnummer och information om din beställning. Vår rättsliga grund för insamling av dina personuppgifter är ett de krävs för att fullgöra ett kontrakt. För alla villkor, vänligen besök deras webbplats, qliro.com. Qliro Privacy policy 

11. Ändringar och uppdateringar av hur vi behandlar personuppgifter

För att spegla kundfeedback och ändringar i servicen kommer vi att ändra denna Privacy Notice vid olika tillfällen. Det senaste datumet för uppdateringar visas överst på sidan och ändringarna beskrivs i ändringshistoriken. Om väsentliga ändringar av denna Privacy Notice eller hur Nordflora använder dina personuppgifter sker kommer du att meddelas via webb eller mejl innan ändringarna går igenom till den grad som lagen kräver. Var god läs denna Privacy Notice då och då för att hålla dig informerad om hur Nordflora skyddar dina uppgifter och din integritet.

12. Frågor, funderingar eller klagomål

Ansvar för kunder och användare ligger hos:

Nordflora ABSlottsgatan 116,602 22 Norrköping, Sverige

Organisationsnummer: 559444-6519

Kundservice: 011-10 21 71info@nordflora.senordflora.se/kontakt